ΑΠΟΡΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIE 

Δήλωση απορρήτου

1. Γιατί αυτή η δήλωση απορρήτου;

Η Office Mótif Collections δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και άλλες νομικές απαιτήσεις. Οποιαδήποτε αναφορά στον νόμο περί απορρήτου σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου σημαίνει αναφορά στον νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε αναφορά στον Κανονισμό είναι αναφορά στον Κανονισμό της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Μέσω αυτής της δήλωσης απορρήτου, Office Mótif Συλλογές επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας σε οποιαδήποτε επεξεργασία τέτοια δεδομένα και τα δικαιώματά σας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία από Office Mótif Συλλογές.

Αυτή η δήλωση απορρήτου ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές και τροποποιήσεις στο μέλλον. Είναι δική σας ευθύνη να συμβουλεύεστε τακτικά αυτό το έγγραφο. Τυχόν ουσιαστικές αλλαγές θα κοινοποιούνται πάντα με σαφήνεια στην Office Mótif Συλλογές πλατφόρμα.

 

2. Ποιος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα;

Ο ιστότοπος www.officemotif.com είναι μια πρωτοβουλία του :

Prestige Carpets BV (στο εξής: "Office Mótif Συλλογές")

 • Μικρή Γαλλία 14
 • 9600 Ronse
 • Βέλγιο
 • Αριθμός ΦΠΑ: BE 0437.520.775
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mats@officemotif.com
 • Τηλέφωνο: +32 55 31 95 97

 

3. Ποια προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία;

Office Mótif Συλλογές αναλαμβάνει να επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που είναι σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από Office Mótif Συλλογές :

 • Δεδομένα αναγνώρισης
 • Τόκοι

 

4. Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα;

Office Mótif Συλλογές συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για να σας παρέχει μια ασφαλή, βέλτιστη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, τόσο περισσότερες προσωπικές πληροφορίες συλλέγετε.

Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου και των σχετικών υπηρεσιών. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σαφώς καθορισμένους σκοπούς:

 • Για να προσφέρει και να βελτιώσει μια γενική και εξατομικευμένη υπηρεσία. ειδικότερα, για να παρέχετε πληροφορίες, ενημερωτικά δελτία και προσφορές που είναι χρήσιμες ή/και απαραίτητες για εσάς, για να λαμβάνετε και να επεξεργάζεστε τις απόψεις των χρηστών και να παρέχετε βοήθεια.
 • Να προσφέρει και να βελτιώνει τα παραδοτέα προϊόντα. εξατομικευμένα και συγκεκριμένα προϊόντα με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται.
 • Εντοπισμός και προστασία από απάτη, λάθη ή/και εγκληματική συμπεριφορά.
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο Office Mótif Συλλογές , ορισμένα δεδομένα συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του ιστότοπού μας. Αυτά τα δεδομένα είναι: Διεύθυνση IP, πιθανός τόπος διαβούλευσης, ώρα και ημέρα διαβούλευσης, σελίδες επίσκεψης. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο Office Mótif Συλλογές , συμφωνείτε με τη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς ως περιγράφεται παραπάνω.

Ο χρήστης παρέχει πάντα προσωπικά δεδομένα σε Office Mótif Συλλογές και έτσι μπορεί να ασκήσει ένα ορισμένο ποσό ή έλεγχος.Εάν ορισμένα δεδομένα είναι ελλιπή ή προφανώς λανθασμένα, Office Mótif Συλλογές διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει προσωρινά ή μόνιμα ορισμένες προγραμματισμένες ενέργειες

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για εσωτερική χρήση στις Office Mótif Συλλογές.

Μπορούμε επομένως να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πωληθούν, μεταδοθούν ή αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη που σχετίζονται με εμάς. Office Mótif Συλλογές  έχει λάβει όλες τις νομικές και τεχνικές προφυλάξεις για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.

 

5. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies!

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να τοποθετηθούν "cookies" στον σκληρό σας δίσκο για την καλύτερη προσαρμογή του ιστότοπου στις ανάγκες του επισκέπτη που επιστρέφει. Τα μη λειτουργικά cookies μας βοηθούν να βελτιστοποιήσουμε την επίσκεψή σας στην πλατφόρμα και να απομνημονεύσουμε τεχνικές επιλογές.

Για να κατανοήσετε καλύτερα πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα μας για τα cookies.

Εάν θέλετε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Office Mótif Συλλογές , συνιστάται να ενεργοποιήσετε μπισκότα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στην ενότητα Cookie.

 

6. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

6.1. Εγγύηση νόμιμης και ασφαλούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Office Mótif Συλλογές διαχειρίζεται πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα δίκαια και νόμιμα. Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγγυήσεις:

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται και αιτιολογούνται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι επαρκή, σχετικά και όχι υπερβολικά.

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται και αιτιολογούνται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου.

Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση εισβολής στα συστήματα υπολογιστών του, Office Mótif Συλλογές θα λάβει αμέσως όλα τα πιθανά μέτρα για να περιορίσετε τη ζημιά στο ελάχιστο.

 

6.2. Δικαίωμα πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Με την απόδειξη της ταυτότητάς σας ως χρήστη, έχετε το δικαίωμα να λάβετε από Office Mótif Συλλογές την απόφαση εάν θα επεξεργαστείτε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν Office Mótif Συλλογές επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, έχετε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα πρόσβασής σας, Office Mótif Συλλογές θα το κάνει εντός ενός (1 ) μήνας λήψης του αιτήματος. Το αίτημα υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση mats@officemotif.com.

Τα ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα μπορούν πάντα να διορθωθούν. Εναπόκειται στον Χρήστη να διορθώσει ο ίδιος τις ανακρίβειες και τις ελλείψεις σε πρώτη φάση. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης υποβάλλοντας μια πρόσθετη δήλωση στο Office Mótif Συλλογές.  Office Mótif Οι Συλλογές θα συμμορφωθούν εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της πρόσθετης δήλωσης.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ;
 • Όταν τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί με βάση τη συγκατάθεση που ελήφθη και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία ;
 • Όταν η επεξεργασία αμφισβητείται και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας. * Όταν η επεξεργασία αμφισβητείται και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας·
 • Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία,
 • Όπου τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με νομική υποχρέωση

Office Mótif Συλλογές αξιολογεί την παρουσία οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

6.3. Δικαίωμα περιορισμού/αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποκτήσει περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων:

 • Για την περίοδο που απαιτείται από Office Mótif Συλλογές για την επαλήθευση της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση ή αμφισβήτηση ;
 • Όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη και ο χρήστης ζητά περιορισμό της επεξεργασίας αντί για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων,
 • Όταν Office Mótif Συλλογές δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για σκοπούς επεξεργασίας και ο χρήστης χρειάζεται τα προσωπικά δεδομένα για νομικές διαδικασίες·
 • Για την περίοδο που απαιτείται από Office Mótif Συλλογές για την αξιολόγηση της ύπαρξης των λόγων διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Office Mótif Συλλογές θα σταματήσει τότε να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν το M + A Matting Europe μπορεί να παράσχει νόμιμους και πειστικούς λόγους για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που υπερτερούν του δικαιώματος αντίρρησης του χρήστη.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα, Office Mótif Συλλογές θα το κάνει εντός ενός (1) μήνας από την παραλαβή του αιτήματος. Το αίτημα υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση mats@officemotif.com

 

6.4. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στις Office Mótif Συλλογές σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Επιπλέον, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία, εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεση που έλαβε από τον χρήστη.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, Office Mótif Συλλογές θα το κάνει εντός ενός (1) μήνας από την παραλαβή του αιτήματος. Το αίτημα υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση mats@officemotif.com

 

6.5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής μου / δικαίωμα καταγγελίας

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεση για ανάκληση. Ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από Office Mótif Συλλογές στο η βελγική επιτροπή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, Office Mótif Συλλογές θα το κάνει εντός ενός (1) μήνας από την παραλαβή του αιτήματος. Το αίτημα υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή μέσω e-mail στη διεύθυνση mats@officemotif.com